Sayuri Ishikawa
Tsugaru Kaikyo Fuyugeshiki – Sayuri Ishikawa (1977)

Sayuri Ishikawa - Tsugarukaikyo-Fuyugeshiki