Azusa Michiyo
Konnichiwa Akachan – Azusa Michiyo (1964)

azusa michiyo - konnichiwa akachan